hits

"Norway named Happiest Country of 2017"

"Ranking of Happiness 2014-2016 (top 20) 

By DAVID MORGAN CBS NEWS March 20, 2017, 2:00 AM

1. Norway
2. Denmark
3. Iceland
4. Switzerland
5. Finland"

 

I lilleputstaten Norge har vi det meste.  Når man er best i lykke kan vi da strebe etter mer?

Vi snakker forhold som sysselsetting, helsetjenester til alle, ytringsfrihet og demokratier uten korrupsjon, alt er vesentlige faktorer når lykke sorteres.

  • "Happiness is falling in America, thanks primarily to a drop in four key indicators -- access to social support, a sense of reduced personal freedom, lower donations, and a perceived increase in corruption -- rather than economic causes." (D. Morgan)

Vår nye minidiktator i USA vil nok ikke på noen måte bidra til at lykken i USA blir økende dersom David Morgan har rett i sin analyse.  Vi er fortsatt heldigere her i nord. 

Velferdsordningene som ble kjempet fram i forrige århundre har gjort det mulig for oss å ha et liv - uansett sykdom eller arbeidsførhet. Takk til de som sørget for at vassdragene aldri ble solgt ut av landet (1), at oljen fortsatt eies av norske selskaper og den norske stat.  Høy skatt for oljeselskapene går inn i felles oljefond og kommer hver og en av oss til gode før eller siden. Det kan være at vi ikke alltid føler det slik og det er lett å ta goder som skole, helse, sykehus osv som en selvfølge.  

Bare tenk om det satt en sheik i Saudi Arabia og eide oljefeltene i Norge.  Da hadde overskuddet havnet i hans imperium og vi hadde for alltid blitt leilendinger. Det hadde ikke blitt mange sykehus for "hvermansen" da.

Vi har hatt gode folk på rattet i denne perioden og.  Evensen, Rettedal og mange flere.  Norske myndigheter ble først kjent med muligheten for å finne olje og gass på kontinentalsokkelen utenfor norskekysten da Phillips i 1962 ba om tillatelse til å utføre seismiske undersøkelser i havbunnen i Nordsjøen. Allerede i 1963  erklærte norske myndigheter eierskap til havområdet som sikrer oss retten til oljen i dag. (2) Det var helt sikkert lange og krevende forhandlinger som pågikk mellom grenselandene.  Det sies at mannen som ledet forhandlingene fra Danmarks ikke har fått noen spesiell flott stjerne i boka når historien deres skrives.  Vi derimot kan se oss fornøyde med utfallet. Heia Norge !

 

1.https://nn.wikipedia.org/wiki/Heimfall  (Heimfall er ein del av dei norske konsesjonslovene, som vart innførte i åra 1909-1917 for å hindre at utanlandsk storkapital fekk kontroll over den norske vasskrafta.)

2. https://snl.no/Norsk_oljehistorie

#lykke #hverdag #politikk #arbeid

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Voksenfrue

Voksenfrue

56, Sandnes

Et skråblikk på livet. Det handler om enkle ting - reiser, opplevelser, utvikling, venner, familie. Personlige oppturer og nedturer. Et forsøk på å knytte opplevelser og følelser sammen på en ærlig og god måte.

Kategorier

Arkiv